คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้

หลายครั้งที่คดีแพ่งขาดอายุความแล้วแต่ลูกหนี้ยังโดนเจ้าหนี้ทำการติดตามทวงถามอยู่ เราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับว่าหนี้ที่ขาดอายุความนั้น ความเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ยังคงมีอยู่ และแม้ว่าขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้สามารถนำไปฟ้องคดีต่อศาลได้ แต่ลูกหนี้จะต้องรักษาสิทธิของตัวเองโดยยื่นคำให้การต่อศาลว่าหนี้ดังกล่าวนั้นขาดอายุความแล้ว เมื่อศาลได้พิจารณาแล้วว่า หนี้ขาดอายุความ ศาลก็จะมีคำพิพากษายกฟ้องคดีของโจทก์ เป็นผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้แก่โจทก์ แต่ถ้าลูกหนี้ไม่แจ้งให้ศาลทราบว่าหนี้นั้นขาดอายุความ ศาลก็อาจพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดีได้

ย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บางรายไม่ยอมใช้สิทธิทางศาล แต่เลือกใช้วิธีทวงหนี้ อาจเพราะไม่อยากเสี่ยงต่อการยกฟ้องคดี กรณีดังกล่าวแม้ว่าหนี้จะขาดอายุความ เจ้าหนี้ยังคงมีสิทธิทวงถามอยู่นะครับ เพราะวันดีคืนดี ลูกหนี้อาจใจอ่อนนำเงินมาจ่ายให้ก็ได้ ก็มีเหมือนกัน และเมื่อลูกหนี้นำเงินมาจ่ายไม่ว่ามากน้อยเท่าไหร่ อาจทำให้อายุความต้องเริ่มนับใหม่ได้

ถ้าลูกหนี้บอกว่า "อยากได้เงินก็ไปฟ้องร้องเอาเองสิ!" เจ้าหนี้คงถอดใจถ้าหนี้นั้นขาดอายุความแล้ว ฟ้องไปอาจแพ้คดีได้ ถ้าลูกหนี้มารักษาสิทธิตามที่กล่าวไปข้างต้น
โดย: ทนายหนึ่งนคร
วันที่: 2010-11-23
อ่าน: 269

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 2 + 5
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42