โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่

สามารถประนอมหนี้ได้ รวมถึงสามารถถอนฟ้องได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัยที่สำคัญในการเจรจา เบื้องต้นดังนี้

1.นโยบายของเจ้าหนี้ ถ้าเป็นสถาบันการเงินฟ้องต้องดูก่อนครับว่าเขามีนโยบายประนอมหนี้ไหม ถ้าไม่มีก็หมดสิทธิ

2.ยอดหนี้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และยอดขอประนอมหนี้เท่าไหร่ หรือยอดที่เจ้าหนี้เสนอมามากน้อยเพียงใด และให้เวลาเท่าไหร่ เราสามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

3.คุณหรือผู้ถูกฟ้องในคดีล้มละลาย เป็นบุคคลที่มีบารมี อิทธิพล หรือเป็นบุคคลที่เจ้าหนี้ไม่อยากให้ล้มละลายตามกฎหมายหรือไม่ กล่าวคือคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงาน หาเงิน มีเครดิตรในสังคม หรือธุรกิจ อยู่ เพราะถ้าคุณล้มละลายอาจทำให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน หรือเป็นหนี้ศูนย์ได้

4.ถ้าคุณมีทรัพย์สินเพียงพอก็อาจเสนอต่อเจ้าหนี้ก็ได้ หรือมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ฟู้ฟูกิจการ ก็เสนอแผนได้

อย่างไรก็ตามคดีล้มละลายจะพิจารณาด้วยความรวดเร็ว ในเบื้องต้นควรที่จะให้การสู้คดีไว้ก่อนครับ แล้วค่อยเจรจา
โดย: ทนายหนึ่งนคร
วันที่: 2010-10-21
อ่าน: 109

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 8 + 1
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42