เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา

บ่อยครั้งที่การรับสารภาพไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจไม่ลดโทษ หรือรอการลงโทษ ก็ได้ หากปรากฏว่า จำนงต่อพยานหลักฐาน , เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน ,ประวิงเวลา , ให้การกลับไปกลับมา ,ไม่ปรากฎคุณงามความดีใดๆ หรือไม่มีภาระใดที่ศาลพิจารณาแล้วสงสาร เป็นต้น กรณีเช่นนี้ควรที่จะแถลงต่อศาล ( เขียนเป็นคำร้องประกอบคำรับสารภาพ ) เพื่อลดโทษ
โดยเฉพาะถ้าเรามีคุณงามความดีมาก่อน เคยช่วยเหลือชุมชน หรือการกระทำความผิดครั้งนี้มีแรงจูงใจบางอย่างอันมิใช่ลักษณะอาญชากร หรือการป้องกันตัว หรือมีภาระใดๆ ควรที่จะแถลงต่อศาลเป็นคำร้องเช่นกัน เพื่อให้ศาลทราบ พร้อมเอกสารประกอบ
อย่างไรก็ดี การทำคำร้องประกอบคำรับสารภาพ ควรเขียนด้วยภาษาสุภาพ เรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นตอน ให้ศาลเห็นใจ หากมีเอกสารประกอบก็ควรแนบสำเนาไปด้วย และถูกต้องตามหลักการเสนอต่อศาล ทางที่ดีควรที่จะให้ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือทนายความวิชาชีพเขียนคำร้องให้จะดีกว่าครับ เพราะเรื่องนี้เป็นความศาสตร์ และศิลป์ในการเขียน เพื่อให้ศาลคล้อยตาม
โดย: ทนายหนึ่งนคร
วันที่: 2010-10-18
อ่าน: 115

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 2 + 4
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42