กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก"

มีหลายคนถามว่าคดียื่นคำร้องขอเป็๋นผู้จัดการมรดกใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?นานไหม?
ผมขอตอบแบบไม่กั๊กเลยนะครับ
1.หลังจากที่ทนายความได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วทำสำนวนประมาณ 3 - 7 วัน
2.ยื่นคำร้องพร้อมกับค่าธรรมเนียมศาล,ค่าประกาศหนังสือพิมพ์,ค่าปิดประกาศส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศาลจะนัดมาขึ้นศาลประมาณ 45 - 60 วัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะศาลต้องให้ระยะเวลาพอสมควรที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจมาคัดค้าน และวันว่างของศาลกับทนายความของท่าน ( ไม่มีทางเมื่อยื่นปุ๋ปศาลจะไต่สวนทันทีหรือให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน )
3.ในวันขึ้นศาล 45 หรือภายใน 60วัน ศาลจะทำการไต่สวนว่าท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่และหากไมมีผู้ใดคัดค้าน ศาลจะมีคำสั่งในวันที่ท่านมาขึ้นศาล
หมายเหตุ. ในทางปฏิบัติแม้ศาลจะมีคำสั่งในวันดังกล่าว ท่านจะยังไม่ได้รับคำสั่งศาลที่เป็นเอกสาร เพราะเจ้า
หน้าที่ต้องทำการจัดพิมพ์เสียก่อน และให้ผู้พิพากษาท่านตรวจทาน พร้อมกับองค์คณะเซ๋็นลงนาม ซึ่งหลังจากที่ท่าน
ขึ้นศาลในวันดังกล่าวท่านอาจต้องรอรับเอกสารคำสั่งศาลประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
4. หลังจากรอประมาณ 1 - 2 สัปดาห์แล้ว ท่านจะได้รับคำสั่งศาลนำไปใช้ประกอบการจัดการมรดกได้ แต่!!!
ในทางปฏิบัติ เช่น สำนักงานที่ดินหรือธนาคารเขาต้องการเอกสารอีกฉบับเพิ่มคือ "หนังสือรับรองว่าคดีถึงที่สุด" เพราะแม้ว่าท่านตะเป็นผู้จัดการมรดกก็ตาม แต่เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานธนาคารฯอาจไม่ทราบว่าคดีท่านจะมีผู้ใดคัดค้าหรืออุทธรณ์ไหม และเพื่อเป็นการป้องกันการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาจะขอหนังสือ "หนังสือรับรองว่าคดีถึงที่สุด" ประกอบกับคำสั่งศาลด้วย ซึ่งท่านต้องรอประมาณ 1 เดือนนับแต่วันที่ท่านขึ้นศาลอีกระยะเวลาหนึ่ง
สรุป.ใช้ระยะเวลาในความเป็นจริง 1.ขึ้นศาลไม่เกิน 45 - 60 วันนับแต่ยื่น 2.รออีก 30 วัน เพื่อขอ "หนังสือรับรองว่าคดีถึงที่สุด" รวมๆแล้วประมาณ 3 เดือนครับ ( ถ้าเพียง 45 วันเป็นเพียงระยะเวลาขึ้นศาลครับ) ถ้าทนายความไม่แจ้งให้กับลูกความทราบเรื่องระยะเวลา ไม่งั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ครับ

โดย: ทนายหนึ่งนคร
วันที่: 2016-12-31
อ่าน: 1

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 5 + 3
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42