กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่20)พ.ศ.2557 ได้แก้ไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค้ำประกัน จำนอง ไว้หลายประการ ซึ่งทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ควรที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ที่แก้ไขนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วหลา่ยประการ อาทิสิทธิของผู้ค้ำประกัน ระยะเวลาการบังคับจำนอง หรือแม้กระทั้งให้สิทธิลูกหนี้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้ผู้รับจำนองนำทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดได้ภายในหนึ่งปีเพราะบ่อยครั้งที่เจ้าหนี้ยังไม่ฟ้องคดีลูกหนี้ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่เป็นธรรม ซึ่งทางผมจะได้อธิบายโดยย่อๆในโอกาสต่อไปครับถ้ามีเวลา
โดย: ทนายหนึ่ง
วันที่: 2015-08-01
อ่าน: 1

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 4 + 4
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42