พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งให้อำนาจนายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายสามารถทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในความผิดอาญาที่ยอมความได้และความผิดลหุโทษบางมาตรา ( ยกเว้นความผิดเกี่ยวกับเพศ ) นอกจากนี้ยังกำหนดให้พนักงานสอบสวนทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้บางความผิด โดยกฎหมายฉบับนี้อาจทำให้ปริมาณในการขึ้นสู่ศาลน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดระยะเวลา อย่างไรก็ดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทย่อมขึ้นอยู่กับความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ
โดย: ทนายหนึ่งนคร
วันที่: 2020-01-14
อ่าน: 1

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 9 + 4
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42