ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เมื่อยื่นคำร้องต่อศาลแล้วศาลจะทำการประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ณ หน่วยงานสถานที่ตั้วทรัพย์ เช่นสำนักงานที่ดิน ขนส่ง ธนาคาร ตามกฎหมาย โดยกำหนดระยะเวลาส่วนใหญ่ 30 วัน และจะทำการไต่สวนคำร้องภายใน 45 วันนับแต่วันยื่นคำร้อง ( โดยประมาณขึ้นอยู่กับปริมาณคดีของศาล ) ซึ่งโดยส่วนให่จะแล้วเสร็จประมาณ 60 วันครับ

ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 3 กรณี
1.ค่าขึ้นศาล 200 บาท
2.ค่าประกาศ 600 - 1000 บาท
3.ค่ารับรองคำสั่ง 50 บาท
4.ค่าทนายความแล้วแต่ความยุ่งยากของคดีซึ่งอยู่ระหว่าง 8,000 บาท ขึ้นไปครับ
โดย: ทนายหนึ่งนคร
วันที่: 2010-10-05
อ่าน: 50

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 2 + 6
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42