พุทธศาสนาคืออะไร?

ไม่ได้เขียนบทความมานาน แต่วันนี้ขอเลี่ยงที่จะเขียนถึงกฎหมายบ้างแต่ขอเขียนเรื่องพุทธศาสนาบ้าง

พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้จักสิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่า อะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวงมีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของความยึดมั่นที่ผิด พุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติที่เรียกว่า ศืล สมาธิ ปัญญา เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้เสีย อุปทานความยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือขันธ์ทั้งห้าได้แก่ รูปเวทนา สังขาร วิญญาณ

เราควรมีควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ"คือให้วันคืนเต็มไปด้วยความปีติปราโมทย์ อันเกิดจากการกระทำที่ดีงาม ที่ถูกต้องเป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆไปจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย คลายความยาก ความหลุดพ้นและนิพพานได้ ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม ถ้าจะรีบเร่งให้ได้ผลเร็ว ก็มีแนวปฏิบัติเรียกว่า "วิปัสนาธุระ"เริ่มมีความประพฤดี มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยมาจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้ง.....

สุดท้ายก็อยากฝากถามว่าพิธีรีตองต่างๆ เช่นการทำขวัญนาค การจัดสำรับคาวหวานผลหมากรากไม้เพื่อถวายพระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธศาสนาหรือไม่?

บทความ และคำตอบทั้งหมดคัดลอกมาจากหนังสือ "คู่มือมนุษย์"ของท่านพุทธทาสภิกขุ ครับทนายหนึ่งยังละกิเลสยังไมได้หรอกครับ ยังเป็นคนธรรมดา ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอ เลี้ยงชีพโดยสุจริตครับ
โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์
วันที่: 2012-11-14
อ่าน: 389

รายการบทความ

เรื่อง
โดย:
รหัส : 2 + 9
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2020-01-14 อ่าน: 1
ผู้ขายไม่จำต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะขาย โดย: ทนายหนึ่งนคร/ข้อมูลจาก http://deka.supremecourt.or.th วันที่ : 2018-09-14 อ่าน: 1
แย่งศพผู้ตาย โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2018-07-23 อ่าน: 1
กระบวนการพิจารณาคดีในศาล"การเป็นผู้จัดการมรดก" โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2016-12-31 อ่าน: 1
กฎหมายแก้ไขใหม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้ ค้ำประกัน จำนอง โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2015-08-01 อ่าน: 1
พุทธศาสนาคืออะไร? โดย: หนังสือคู่มือมนุษย์ วันที่ : 2012-11-14 อ่าน: 389
ตั้งหลักคดีรถชน กันเหนียว โดย: ทนายหนึ่ง วันที่ : 2011-12-17 อ่าน: 205
คดีขาดอายุความแล้วทำไมยังสามารถติดตามทวงถามได้ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-11-23 อ่าน: 269
โดนฟ้องคดีล้มละลายสามารถประนอมหนี้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-21 อ่าน: 109
เทคนิคการรับสารภาพในคดีอาญา โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 115
รับสารภาพคดีอาญาช่วยอะไร? โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-18 อ่าน: 43
สัญญาที่ซื้อตามท้องตลาดใช้ได้หรือไม่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 102
ระยะเวลายื่นจัดการมรดกต่อศาล และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 50
ทำไมต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นผู้จดการมรดก โดย: ทนายหนึ่งนคร วันที่ : 2010-10-05 อ่าน: 42